save the last dance for me!

من برای فرار از نوشتن بهانه ای میخواستم که مدتها قبل یه دوست تاثیرگذار برای همیشه به دستم داد ، وقتی گفت من هرگز نمینویسم چون با نوشتن احساس ضعف میکنم ... عجیبه که بعد از این همه سال و ماه هنوز هم وقتی میخوام بنویسم بیشتر از لذت نوشتن گاهی وجدان درد میگیرم که چرا من یه چیز رو خیلی وقته سعی دارم یاد بگیرم و نمیتونم ... اینکه بعضی وقتها باید انگشتم رو فرو کنم توی گوشم انقدر که انگار پرده ی صماخم هیچوقت حرکتی نکرده بوده ...

/ 3 نظر / 37 بازدید
خانم کوچولو

ای بابا!!.....چرا بهونه میدن دست بچه مردم آخه؟؟!!.....اول از نوشتن فراری میشه بعدشم سیگار و .......[نیشخند]

پدر

کی گفته آدم رو ضعیف می‌کنه؟