ازین در یا ازون در؟

-صبح که میرفتم بیمارستان به یه نتیجه ی جدید رسیدم ... تصمیم گرفتم ازین به بعد به جای اینکه برای داشتن چیزهای بهتر دعا کنم برای داشتن احساس بهتر دعا کنم شاید چون دیگه مطمءن نیستم <چیز بهتری> وجود داشته باشه...

پ.ن.باراک حسین اوباما ... بدون شرح...

پ.ن.نمیشه نوشتش شاید بعدها...

/ 2 نظر / 30 بازدید
پزشک 78

همیشه چیز بهتری نسبت به حالا هست اما احساس بهتر داشتن یه نعمته خاصه امیدوارم همیشه با چیزهایی که داری بهترین احساس رو داشته باشی